Service

De service van PrinterXpert gaat verder!

Ons "ServiceProfijtPlan" zal voor menigeen nog een onbekende vorm van service zijn, waar PrinterXpert als eerste in de markt vorm aan heeft gegeven. In plaats van dat uw ondersteuning slechts geboden wordt door één partij, in de praktijk betreft dit veelal een dealerbedrijf óf de fabrikant zelf, zal de service nu door beide partijen worden uitgevoerd.

"Service" zal in de meest brede zin des woords worden toegepast door twee partijen vanuit de door hen individueel geboden speerpunten. Bij deze speerpunten moet u denken aan:

  • De kwaliteit van uw aanspreekpunt is bij een dealerbedrijf beter gewaarborgd. Bij deze bedrijven is het verloop van mensen gering waardoor gemaakte afspraken beter bekend zijn of door kortere lijnen sneller in kaart zijn gebracht. Denk hierbij aan zaken omtrent facturering, bestellingen van verbruiksmaterialen, ondersteuning zonder tussenkomst van de technische dienst etc. Flexibiliteit van onze zelfstandige technische dienst die 24 uur per dag en zeven dagen in de week voor alle calamiteiten voor u klaar staat, is uiteraard ons paradepaardje.
  • De landelijke dekkingsgraad van een technische dienst van veel fabrikanten is meestal beter uitgebalanceerd dan die van een dealerbedrijf. Dit komt eenvoudigweg door meer technisch personeel. De hoge investering die noodzakelijk is om gestelde responstijden bij productiemachines te kunnen bereiken, is voor veel dealerbedrijven te hoog om hier een goede invulling te kunnen bieden.
  • Uw inbreng als investerende partij is bij een dealerbedrijf veel groter waardoor het belang van u voorop wordt gesteld. Beter een grote klant bij een klein bedrijf dan een kleine klant bij een groot bedrijf, is ons credo. Flexibiliteit en creativiteit om u als relatie te behouden zal veel meer worden aangewend in vergelijking tot fabrikanten die zich focussen op specifieke doelgroepen waar wisselvallig mee wordt omgegaan.
  • Voorraadposities van materialen en onderdelen van de fabrikant zijn over het algemeen beter toereikend in tijden van consumptie explosies. De kapitaalkracht die noodzakelijk is om deze voorraad op een dergelijk hoog niveau te handhaven is voor veel dealerbedrijven eenvoudigweg onhaalbaar, waar dit voor de fabrikant een vereiste is. PrinterXpert zal met haar "ServiceProfijtPlan" zorgen dat, door de combinatie van mogelijkheden, uw bedrijf een unieke service geniet.
  • De lange termijn staat bij een dealerbedrijf vaak in een hoger vaandel. Hier ligt ook direct uw belang. Beursgenoteerde bedrijven die jaarwinst gedreven werken of de bekende bedrijven waar veelal investeringsmaatschappijen achter zitten, zullen in het laatste jaar van uw onderhoudscontract geen hoge servicekosten willen maken. Ook zullen zij ieder bezoek afwegen tegenover het directe belang en geven vaak pas gehoor als opportuniteit wordt gediend.
Offerte