Investeringsmethode

Kopen, financiële lease, operationele lease of huren.

Er zijn vier verschillende manieren om een investering aan te gaan.

 1. De eerste en eenvoudigste manier is een machine kopen. Men betaalt het object of de volledige dienst inclusief BTW en wordt eigenaar. Hierbij wordt zowel het economisch eigendom als het juridisch eigendom verkregen.

 2. Optie twee is financiële lease. Feitelijk een betaling in termijnen over het exclusief BTW bedrag met een opslag aan rente voor de verstrekker van het krediet met een vastgestelde slottermijn. De BTW dient wel direct volledig te worden voldaan. Ook hierbij wordt zowel het "economisch eigendom als het juridisch eigendom" verkregen.

Een derde mogelijkheid is operationele lease. Hierbij wordt slechts het economisch eigendom verkregen en blijft het juridisch eigendom liggen bij de verhuurder of de bank. Indien men na een vastgestelde huurtermijn juridisch eigenaar wenst te worden, dan dient men een minimale slotsom te voldoen van 7,5% van het investeringsbedrag.

 1. Operationele lease wordt veelal ook huren genoemd. Het verschil met huur is dat de investeringssom van het verhuurde object veelal niet door één partij dient te worden voldaan en dat er vaak geen mogelijkheid bestaat eigenaar te worden. Huurder is hier geen economisch eigenaar en geen juridisch eigenaar.

Juist omdat de printerbranche kampt met hoge afschrijvingskosten, is het uitermate belangrijk om te bepalen welke vorm van investering het beste bij uw organisatie past.

Argumenten voor kopen zijn vaak als volgt:

 • Geen rentekosten en daardoor een geringer investeringsbedrag.
 • Onafhankelijk zijn in het moment van herinvesteren.
 • Investeringsaftrek kunnen genieten.
 • Flexibeler in afschrijvingsmethodiek doordat deze op eigen balans wordt opgemaakt.

Argumenten voor financiële lease aanschaf zijn vaak als volgt:

 • Zie argumenten van koop waarbij er echter wel rentekosten worden berekend door betreffende financieringsmaatschappij.
 • Behoud van liquide middelen voor kernactiviteiten en onverwachte kosten.

Argumenten voor operationele lease zijn vaak als volgt:

 • Afschrijvingskosten en de termijn hiervoor zijn voor rekening van betreffende verhuurmaatschappij.
 • BTW som van betreffende investering wordt verdeeld over de leaseperiode.
 • Behoud van liquide middelen voor kernactiviteiten en onverwachte kosten.

Argumenten voor huur zijn vaak als volgt:

 • Huurovereenkomsten zijn vaak met zeer korte opzegtermijnen belast waardoor maximale flexibiliteit.
 • Afschrijvingskosten en de termijn hiervoor zijn voor rekening van betreffende verhuurmaatschappij.
 • BTW is gerelateerd aan de overeengekomen huur en niet aan het investeringsbedrag.

Kopen, financiële lease, operationele lease of huren bij PrinterXpert

PrinterXpert heeft al twintig jaar ervaring met het tot stand brengen van investeringen voor relaties in de grafische branche. Belangrijke factoren zijn hierbij altijd geweest:

 • Financiële middelen van betreffende relatie.
 • Financiële mogelijkheden geboden door de bank van de relatie.
 • Financieringsmogelijkheden geboden door vendorpartners van PrinterXpert.
 • Financieringsmogelijkheden geboden door PrinterXpert zelf.
 • Gezien het slechte investeringsklimaat in de grafische branche en de moeilijke tijden die deze branche heeft moeten doorstaan, spelen de laatste twee factoren vaak een belangrijke rol. De eerste twee bieden vaak simpelweg geen mogelijkheid.

Doordat PrinterXpert met eigen middelen financieringen tot stand kan brengen en met vendormaatschappijen werkt, die nog ruimte willen bieden om te investeren, is er een veel grotere kans van slagen zodra de investering is bepaald.

Vervolgens biedt PrinterXpert veel meer ruimte om te bewegen gedurende deze contractsperiode doordat:

 • PrinterXpert zich toelegt op één doelgroep, met een beperkt productportfolio werkt en daardoor jong gebruikte machines snel weer kan plaatsen bij relaties met geringe investeringsmogelijkheden in diezelfde branche.
 • PrinterXpert geen last heeft van een management dat opgelegd krijgt zo veel mogelijk het "nieuwste type machines" in de markt weg te zetten. Juist door te reguleren binnen haar klantenkring, blijft de restwaarde veel hoger van gebruikte machines waardoor een conversie naar een nieuw product geen probleem wordt door veel te hoge afschrijvings- en rentekosten.
 • Lenen kost geld, wordt gezegd, rentekosten namelijk. Doordat PrinterXpert zo min mogelijk van haar contractportefeuille onderbrengt bij financieringsmaatschappijen zullen rentekosten die in rekening worden gebracht gering blijven bij een vroegtijdige conversie. PrinterXpert is zeer content met het feit dat u zich weer aan haar wilt binden voor een nieuwe periode en zal geen rentekosten in rekening brengen over het oude contract dat nog resteert.

Offerte aanvragen